Επικοινωνία

Ιδρυτικά Μέλη

Η Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Συμβουλευτικής – Εκλεκτικής Ψυχοθεραπείας ιδρύθηκε το 2019 από τα ακόλουθα Ιδρυτικά μέλη

Πρόεδρος: Γεροντή Ανδριάννα – Ανασυνδιασμένη Ψυχοθεραπεύτρια

Αντιπρόεδρος: Σταματοπούλου Δέσποινα – Ανασυνδιασμένη Ψυχοθεραπεύτρια

© 2021 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Συμβουλευτικής – Εκλεκτικής ΨυχοθεραπείαςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ