Επικοινωνία

Μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος: Γεροντή Ανδριάννα– Ανασυνδυασμένη Ψυχοθεραπεύτρια

Αντιπρόεδρος: Σταματοπούλου Δέσποινα – Ανασυνδυασμένη Ψυχοθεραπεύτρια

Γεν. Γραμματέας: Καμίνης Ιωάννης – Αναλυτής

Γραμματέας: Ελένη Σιακαντάρη – Ψυχολόγος

Ταμίας: Μάνος Αμανάκης – Συστημικός Θεραπευτής

© 2021 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Συμβουλευτικής – Εκλεκτικής ΨυχοθεραπείαςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ