Πιστοποιημένοι Απόφοιτοι Ανασυνδυασμένης Συμβουλευτικής

 • Ανδριάννα Γεροντή
 • Δέσποινα Σταματοπούλου
 • Κωνσταντίνα Παπασταματίου
 • Βασιλική Χρονοπούλου
 • Χριστιάνα Μιχαήλ
 • Σαπφώ Στραβαρίδου
 • Νανά Αντωνίου
 • Ελένη Σταθοπούλου
 • Σβιτλάνα Νικολαϊτσούκ
 • Αθανασία Παναγοπούλου
 • Έρρικα Δαρδάγου
 • Μάρθα Πεφάνη
 • Eλένη Καραπάλη
 • Αργυρώ Βογιατζόγλου
© 2022 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ