Πιστοποιημένοι Απόφοιτοι Ανασυνδυασμένης Συμβουλευτικής

  • Γεροντή Ανδριάννα
  • Σταματοπούλου Δέσποινα
  • Παπασταματίου Κωνσταντίνα
  • Χρονοπούλου Βασιλική
  • Μιχαήλ Χριστιάνα
  • Στραβαρίδου Σαπφώ
  • Αντωνίου Νανά-Παγώνα
  • Σταθοπούλου Ελένη
  • Νικολαϊτσούκ Σβιτλάνα
© 2022 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ