Πιστοποιημένοι Απόφοιτοι Ανασυνδυασμένης Συμβουλευτικής

  • Γεροντή Ανδριάννα
  • Σταματοπούλου Δέσποινα
  • Παπασταματίου Κωνσταντίνα
  • Χρονοπούλου Βασιλική
  • Μιχαήλ Χριστιάνα
© 2021 Ελληνική Εταιρεία Ανασυνδυασμένης Εκλεκτικής ΣυμβουλευτικήςΕ.Ε.Α.Ψ.Ε.Σ